Partneri

Potenciálnym partnerom ponúkame odborné preverenie nehnuteľnosti ako službu s vysokou pridanou hodnotou pre klienta.

Realitné kancelárie

  • U predávaných nehnuteľností zvyšuje správa z nezávislej inšpekcie ich atraktivitu na trhu.
  • Kupujúci získa cenné informácie o stavebno-technickom stave nehnuteľnosti a o nákladoch na nutné opravy či rekonštrukciu.
  • Realitná kancelária tým redukuje riziko nedokončenia transakcie či neskoršieho odstúpenia od zmluvy a je klientmi vnímaná ako seriózny partner.

Banky a stavebné sporiteľne

  • Inšpekcia nehnuteľnosti poskytne informácie o stavebno-technickom stave nehnuteľnosti a odhalí závady, ktoré môžu mať vplyv na jej trhovú cenu a predajnosť.
  • Správa z inšpekcie podrobne vyčísli náklady na nutné opravy či rekonštrukciu, čo umožní vyhodnotenie primeranosti celkových nákladov na nehnuteľnosť k finančnej situácii klienta.

Finanční a hypotekárni poradcovia

  • Inšpekcia nehnuteľnosti môže byť ako nadštandardná služba možnosťou, ako zvýšiť spokojnosť klienta s Vašimi službami pri financovaní nehnuteľnosti. Môžete mu pomôcť, aby pri svojom životnom rozhodnutí neurobil chybu.

Projektanti a architekti

  • Posúdenie projektu umožňuje projektantovi vyhodnotiť navrhovaný projekt pomocou nastavených kvalitatívnych kritérií. Skúsení odborníci z nášho tímu identifikujú prípadné problematické prvky a navrhnú alternatívne riešenie.