Inšpekcia bytových domov, technický audit

Ponúkame komplexné poradenské služby pre SVJ a družstvá – preveríme technický stav nehnuteľnosti, zostavíme efektívny plán opráv, pomôžeme Vám vybrať najvhodnejších dodávateľov a budeme kontrolovať kvalitu prác pri stavebných úpravách či rekonštrukcii objektu.

 • Pre novostavby ponúkame posúdenie všetkých spoločných častí domu a exteriéru pred uplynutím záručnej doby.
 • Preveríme technický stav domu, vyčíslime náklady na odstránenie závad
 • Zostavíme efektívny plán opráv a údržby
 • Inšpekcia pred koncom záruky – zdokumentujeme závady k reklamácii
 • Príprava revitalizácie, výberové konania, technický dozor investora
 • Inšpekcie nehnuteľností a poradenské služby vykonávame vždy v špecifickom rozsahu podľa potreby klienta.

Využite možnosti konzultácie na mieste zadarmo – vyhodnotíme celkový stav objektu a v závislosti od požadovaného účelu a rozsahu inšpekcie vypracujeme ponuku. Vyplňte dopytový formulár, napíšte nám na info@nemoinspekt.sk alebo volajte tel. +420 730 193 333 a dohodnite si nezáväzné stretnutie.

Inšpekcia nehnuteľnosti pred uplynutím záručnej doby

Vďaka inšpekcii nehnuteľnosti môžete maximum závad reklamovať počas záručnej doby a predídete tak zbytočným nákladom v budúcnosti.

Našim výstupom je detailná Správa z inšpekcie nehnuteľnosti vrátane fotodokumentácie a zakreslenia závad do plánov nehnuteľnosti.
Správa je kompletným podkladom pre reklamáciu – šetríme Váš čas a úsilie spojené s dokumentáciou závad.
Rozsah inšpekcie nehnuteľnosti pred koncom záruky dojednávame individuálne, zahŕňa najmä:

 • Nosné aj nenosné konštrukcie
 • Strecha
 • Exteriéry (vonkajšie úpravy), fasáda, balkóny a lodžie
 • Prístupné vnútorné inštalácie, stupačky
 • Interiéry, povrchy
 • Vstupné aj interiérové dvere a okná
 • Pivnice a garáže

Inšpekcia nehnuteľnosti pre plán opráv

Inšpekcia nehnuteľnosti a zostavenie kvalitného plánu opráv Vám zaistí efektivitu vynaložených investícií.
Naším výstupom je detailná Správa z inšpekcie nehnuteľnosti vrátane fotodokumentácie a odhadu nákladov na odstránenie závad.
Správa je vhodným podkladom pre plán opráv – zistite rozsah, prioritu a finančnú náročnosť jednotlivých opráv.
V prípade záujmu pre Vás následne zostavíme dlhodobý časový a finančný plán opráv a údržby

Predstavenie služby

Čo od nás obdržíte?

Inšpekcia nehnuteľnosti pred uplynutím záručnej doby – naším výstupom je detailná Správa z inšpekcie nehnuteľnosti – zoznam závad určených na reklamáciu, vrátane fotodokumentácie a zakreslenia závad do plánov nehnuteľnosti.

 

Inšpekcia nehnuteľnosti pre plán opráv – naším výstupom je detailná Správa z inšpekcie nehnuteľnosti vrátane fotodokumentácie a odhadu nákladov na odstránenie závad.

 


 75+ recenzií

 50+ recenzií

 

Skúsenosti našich klientov

 

Bytový dom Lohniského – recenzie z Google.com

„Naše spoločenstvo vlastníkov sa rozhodlo po dlhšej dobe kompletne skontrolovať technický stav domu a rámcovo naplánovať eventuálne opravy s určením priorít. Vo výberovom konaní vybral výbor SVJ firmu Nemoinspekt. Predmetom inšpekcie bol bytový dom s 8 podlažiami s 32 bytmi.
Veľmi ústretový prístup bol už od začiatku nadviazania komunikácie s firmou, všetky dohodnuté termíny boli dodržané. Pán Ing. Bárta, ktorý vykonával samotnú inšpekciu nehnuteľnosti, bol veľmi profesionálny a dôkladný. Konečná správa bola skvele prehľadne spracovaná. Inšpekcia odhalila vady a nedorobky, ktoré by sme ako SVJ svojpomocne len ťažko odhalili.
Služby spoločnosti Nemoinspekt odporúčame.“

– Predsedníčka výboru SVJ pre dom Lohniského, Praha 5

 

Michal Zavodník– recenzie z Google.com

„Tesne pred skončením záruky na náš bytový dom sme chceli vykonať kontrolu. Pri Nemoinspekte som narazil na veľmi slušné a profesionálne jednanie a od začiatku bolo jasný termín do kedy všetko chcú stihnúť- nakoniec kontrola prebehla do 10 dní od potvrdenia objednávky. Vzniklo cca 30 reklamácií, ktoré sa naozaj riešia a neskúšal nás nikto oblafnúť. Ďakujem za profesionálne jednanie a odporúčam.“