Inšpektori nehnuteľností

Vieme, že investícia do nehnuteľnosti je zásadné rozhodnutie, často na celý život. Detailné odborné preverenie nehnuteľnosti („inšpekcia nehnuteľnosti“) pomôže toto rozhodnutie uľahčiť a zabráni ďalším nečakaným výdavkom na odstránenie závad. Naše služby šetria Vaše peniaze!

Naši inšpektori nehnuteľností majú odborné vzdelanie stavebného zamerania, mnohoročnú prax, kvalitné meracie zariadenia a detailnú metodiku pre odborné preverenie nehnuteľnosti.

Spoločnosť Nemoinspekt je významným členom Asociácie inšpektorov nehnuteľností (www.ain.cz)

Náš tím odborníkov

Ing. Tomáš Zima

Ing. Tomáš Zima

Riaditeľ spoločnosti Nemoinspekt s.r.o., hlavný inšpektor nehnuteľností

Autorizovaný inžinier ČKAIT s mnohoročnou praxou v projektovaní, stavebnom dozore a project manažmente. Okrem iného pracoval v architektonickom ateliéri Cigler Marani Architects, kde sa podieľal na tvorbe mnohých významných administratívnych, multifunkčných a bytových projektov. Má rozsiahle skúsenosti aj z rekonštrukcií a realizácií prestavieb bytov i domov. Tomáš je tiež predsedom skúšobnej komisie Asociácie Inšpektorov Nehnuteľností.

e-mail: tomas.zima@nemoinspekt.sk, tel: +420 732 737 683

Eliška Davídková - centrála

Eliška Davídková – centrála

Som tu pre Vaše otázky, objednávky a všetky informácie o našich službách. Spoločne nájdeme ideálny termín, vhodný druh inšpekcie a inšpektora.

e-mail: eliska.davidkova@nemoinspekt.sk, tel: + 421 948 082 479

Igor Sivicek

Igor Sivicek

Hlavný inšpektor nehnuteľností – Slovensko
Architekt s viac ako 10 ročnou praxou s navrhovanim a realizáciou stavieb. Zaujíma sa o problematiku rekonštrukcie a uprav bytov a rodinnych domov.
tel: + 421 948 082 479

Ing. Jan Březina

Ing. Jan Březina

Hlavný inšpektor nehnuteľností a revízor zákaziek

Autorizovaný inžinier ČKAIT v odbore Pozemné stavby s profesijnou skúsenosťou ako pri realizáciu stavieb, ako aj pri výkone projektovej a inžinierskej činnosti. Posledných sedemnásť rokov pôsobí ako spoluzakladateľ a líder projektového ateliéru, ktorý má za so sebou rad realizovaných zákaziek v oblasti bytovej a občianskej výstavby, komerčných priestorov, hotelov a špecializovaných zdravotníckych zariadení

tel: + 421 948 082 479

Ing. arch. Marie Vyskočilová

Ing. arch. Marie Vyskočilová

Manager segmentu audity bytových domů

Vyštudovala stavebnú fakultu ČVUT v Prahe, odbor Architektúra a staviteľstvo. V praxi sa zaoberá najmä rekonštrukciami bytov a rodinných domov a návrhmi interiérov. Technické inšpekcie vykonáva od roku 2015, segmentu bytových domov sa venuje od roku 2017. Má na starosti zákazku od prvého kontaktu s klientom cez odovzdanie zákazky inšpektorovi až k revízii správy a úspešnému dokončeniu.

tel: + 421 948 082 479